Opći uvjeti poslovanja

Ime društva: INTELIGENTNA KUĆA d.o.o.

Sjedište: Nova cesta 141

OIB: 86377012874

Opći uvjeti internetske trgovine Top-sport.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Internetskom trgovinom Top-sport.hr (u daljnjem tekstu: trgovina) upravlja društvo INTELIGENTNA KUĆA d.o.o., Nova cesta 141, Zagreb, koje je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu: trgovac ili Top-sport.hr).
Opći uvjeti poslovanja određuju rad internetske trgovine Top-sport.hr, prava i obveze korisnika i trgovine te uređuju poslovni odnos između Top-sport.hr i kupca.

Kupac je svaka osoba koja preko internetske trgovine s trgovcem ima sklopljen važeći sporazum o kupnji proizvoda trgovca. Svi ugovorni dogovori između trgovca i kupca u vezi s kupnjom proizvoda na internetskoj stranici uređeni su u ovim Općim uvjetima te u konkretnoj narudžbi.

Kupca obvezuju Opći uvjeti koji su važeći u trenutku kupnje (predaje internetske narudžbe). Korisnika se pri svakoj predaji narudžbe posebno upozorava na Opće uvjete poslovanja te kupac predajom narudžbe potvrđuje da je upoznat s njima.
Opći uvjeti prevladavaju nad drugim ugovornim uvjetima kupca ili ugovornim uvjetima druge osobe koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti vrijede i kada trgovac, po saznanju da postoje suprotni ili drugačiji ugovorni uvjeti kupca ili druge osobe, izvede bilo kakav čin ispunjenja ili drugačiju konkludentnu radnju koja bi se mogla smatrati potvrdom suprotnih ili drugačijih ugovornih uvjeta kupca ili druge osobe. Potonji u svakom slučaju nisu valjani. To vrijedi i kada bi se ugovorni uvjeti kupca ili druge osobe mogli smatrati prihvaćenima nakon uključivanja ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti vrijede neovisno o statutarnom ili stvarnom sjedištu kupca i neovisno o njegovoj stvarnoj sposobnost razumijevanja jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni. Pod uvjetima potrošačkog zakonodavstva kupac može zatražiti sklapanje ugovora na temelju ovih Općih uvjeta i na drugom jeziku.

Top-sport.hr se obvezuje da će kupcu prije negoli ga obveže ugovorom ili ponudom pružiti sljedeće informacije:

 • podatke o društvu INTELIGENTNA KUĆA  d.o.o. (naziv i sjedište društva, matični broj)
 • kontaktne podatke koji korisniku omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju (elektronička pošta)
 • bitne značajke proizvoda (uključujući postprodajne usluge i jamstva)
 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod koji je u ponudi na internetskom mjestu mora biti dostupan u razumnom roku)
 • uvjete dostave proizvoda (način, mjesto i rok dostave)
 • cijene koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene uz jasan prikaz obuhvaćaju li poreze i troškove prijevoza i druga davanja te rok valjanosti tih podataka
 • način plaćanja i dostave ili ispunjenja te rok valjanosti tih podataka
 • vremensku valjanost ponude
 • rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja (opis prava na odustajanje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl. 72., st. 1.)
 • pojašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakte s kupcima.

Zbog prirode poslovanja preko interneta ponuda i cijene Top-sport.hr ažuriraju se i mijenjaju često i brzo. U internetskoj trgovini prikazane su redovne cijene proizvoda s uključenim PDV-om, eventualni popusti te akcijska cijena proizvoda.

Kupoprodajni ugovor između Top-sport.hr i kupca u internetskoj trgovini Top-sport.hr smatra se sklopljenim u trenutku kada Top-sport.hr kupcu pošalje prvu elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (s naslovom: Potvrda primljene narudžbe).

Od tog trenutka sve cijene i drugi uvjeti fiksni su i vrijede i za Top-sport.hr i za kupca. Kupcem se smatra osoba čiji su podaci navedeni pri predaji narudžbe. Kasnije nije moguće mijenjati podatke o kupcu.

Kupoprodajni ugovor (tj. prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelju Top-sport.hr .

Top-sport.hr s naručenim proizvodima kupcu šalje račun putem e-adrese na elektroničku poštu. Račun se šalje kupcu čim šaljemo artikle na adresu. Na računu su raščlanjeni cijena i svi troškovi povezani s kupnjom te je navedena obavijest o pravu na odustajanje od ugovora.

Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predaje narudžbe. Naknadno uložene prigovore o ispravnosti izdanih računa ne uzimamo u obzir.

Promotivni kôd donosi različite pogodnosti pri kupnji i vremenski je ograničen. Aktivni promotivni kôd naći ćete na naslovnoj stranici reklamne poruke, na stranici određenog odjeljka, u našem e-biltenu ili drugim medijima.
Ako kupac iskoristi promotivni kôd, a narudžbu s iskorištenim kodom kasnije sam opozove po vlastitoj volji ili se pošiljka tijekom transporta ošteti, više nema pravo na nove pogodnosti koje nosi taj kôd.

Nakon predaje narudžbe kupac elektroničkom poštom dobiva obavijest o tome da je narudžba prihvaćena.

U slučaju da vam Top-sport.hr ne može dostaviti pojedinačne proizvode ili narudžbe, primit ćete obavijest o otkazivanju narudžbe.

Po odustajanju od ugovora u kojem je korišten kod za popust, ta se sredstva smatraju popustom i ne vraćaju se korisniku. Korisniku se vraća samo uplaćeni iznos.

Potrošač može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti trgovca u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka.

Potrošač u obavijesti mora detaljno opisati nedostatak i omogućiti trgovcu da pregleda proizvod.

Prodavač je odgovoran za materijalne nedostatke robe u skladu s odredbama građanskog prava. Potrošači podliježu odredbama zakona o zaštiti potrošača, čak i ako odstupaju od pravila navedenih u nastavku.

Trgovac nije odgovoran ni za kakve materijalne nedostatke na robi koji se pojave dvije godine nakon isporuke. Smatra se da je nedostatak postojao u trenutku isporuke ako se dogodi u roku od šest mjeseci od isporuke.

Potrošač koji je uredno obavijestio trgovca o nedostatku ima pravo od trgovca zahtijevati:
o otklanjanje nedostatka na robi ili vraćanje dijela uplaćenog iznosa razmjerno nedostatku neispravne robe ili zamjena novom bez nedostataka o povrat uplaćenog iznosa.

Kada je nedostatak materijalan?

Kada:

 • proizvod nema svojstva potrebna za normalnu upotrebu ili promet,
 • proizvod nema svojstva potrebna za specifičnu uporabu za koju ga kupac kupuje, a trgovcu je bila poznata ili bi trebala biti poznata,
 • proizvod nema svojstva i odlike koje su bile izričito ili prešutno dogovorene ili propisane,
 • je trgovac isporučio proizvod koji ne odgovara uzorcima ili modelima, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

Kupac nas u zakonskom roku mora obavijestiti o eventualnom materijalnom nedostatku precizno ga opisujući i dopuštajući nam da pregledamo proizvod. Više o reklamacijama možete pročitati na stranicama Reklamacije i pisani prigovori.

O izboru dobavljača odlučuje trgovac.

Trgovac je obavezan isporučiti naručenu robu u besprijekornom stanju, u dogovorenoj količini i u dogovorenom roku na adresu koju je kupac naveo u svojoj narudžbi.

Roba se smatra isporučenom kada kupac u pisanom obliku potvrdi njezino prihvaćanje predstavniku trgovca, neovisno o načinu dostave (tj. uključujući predstavnike dostavljača) ili ako, u skladu s odredbama ovog odjeljka, dođe do kašnjenja s preuzimanjem.

Ako je kupac potrošač, rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja proizvoda prelazi na njega u trenutku kada mu se proizvod, u skladu s ovim Općim uvjetima, stavi na raspolaganje ili kad kod kupca, u skladu s ovim Općim uvjetima, dođe do kašnjenja. U svim ostalim slučajevima rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja proizvoda prelazi na kupca u trenutku kada trgovac isporuči proizvod dostavljaču.

U slučaju uočenih problema u pogledu ispunjenja obveze plaćanja na strani kupca, trgovac može po vlastitu nahođenju odgoditi ili čak otkazati isporuku proizvoda kupcu nakon otpreme do potpunog ispunjenja obveze plaćanja kupca.

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaPovratak na kupnju